04-08-2017

scheiden en pensioen

scheiden en pensioen

Scheiden en pensioen

Wanneer je gaat scheiden moeten er afspraken gemaakt worden over de kinderen, de alimentatie, het huis en de verdeling van de bezittingen. Maar heb je ook al gedacht aan de verdeling van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk?

Pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk moet ook verdeeld worden. Dit is geregeld in de “Wet verevening pensioenrechten bij scheiding”. Het gaat hierbij alleen om ouderdomspensioen dat is opgebouwd via een pensioenregeling bij de werkgever en niet om bijvoorbeeld particulier afgesloten lijfrenten of levensverzekeringen. Het pensioen wordt pas echt verdeeld wanneer je met pensioen gaat, maar je kunt er nu al afspraken over maken.

Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen bouw je op via je werkgever door te sparen of te beleggen. Je krijgt het opgebouwde bedrag uitgekeerd wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Wanneer je gaat scheiden hebben jij en je ex-partner volgens de “Wet verevening pensioenrechten bij scheiding” allebei recht op de helft van het pensioen dat de ander heeft opgebouwd tijdens het huwelijk. Na de scheiding moet je dan ook binnen twee jaar een melding doen bij de pensioenuitvoerder. Wanneer de pensioenopbouwer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt betaalt de pensioenuitvoerder het pensioen rechtstreeks aan beiden uit.

Indien je het pensioen niet wilt delen dan kun je dit in het echtscheidingsconvenant laten opnemen. Je neemt dan in het echtscheidingsconvenant op dat je afstand doet van je recht op een deel van het pensioen van de ander. Je krijgt je deel van het pensioen ook niet als je in de huwelijkse voorwaarden hebt afgesproken dat je er geen recht op hebt.

Je kunt bij een echtscheiding ook kiezen voor conversie (omzetting). Je doet dan definitief afstand van de helft van je ouderdomspensioen. Het gedeelte waar je ex-partner dan recht op heeft wordt dan zijn of haar eigen ouderdomspensioen en is niet meer afhankelijk van jouw overlijden. Je ex-partner ontvangt het ouderdomspensioen dan ook pas wanneer hij of zij zelf de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het nadeel van conversie is dat je als pensioenopbouwer je deel niet meer terugkrijgt wanneer je ex-partner overlijdt. Afspraken over conversie moet je vast laten leggen in een echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden.

Nabestaandenpensioen

Een ouderdomspensioen kan worden uitgebreid met een nabestaandenpensioen. Bij een nabestaandenpensioen wordt het pensioen uitgekeerd aan de nabestaanden wanneer de pensioenopbouwer overlijdt.

Wanneer je gescheiden bent en je ex-partner overlijdt, dan heb je nog steeds recht op een deel van zijn of haar nabestaandenpensioen. Na de scheiding wordt dit pensioen een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Het bijzonder nabestaandenpensioen bestaat uit het bedrag dat is opgebouwd voor de scheiding.

Het bijzonder nabestaandenpensioen dat je ontvangt na overlijden van je ex-partner bedraagt meestal zeventig procent van het ouderdomspensioen.

Afwijken van de wettelijke regeling

Het is mogelijk om af te wijken van de wettelijke regeling over het pensioen. Om deze afspraken rechtsgeldig te maken moet dit in een echtscheidingsconvenant worden vastgelegd.

Advies van professionals

Het is belangrijk om tijdens de echtscheiding ook stil te staan bij het pensioen en wat jullie hierover afspreken. Onze mediators en adviseurs kunnen jullie hierover informeren. Wat gebeurt er namelijk als jullie wel vereffenen en wat zijn de gevolgen als jullie niet vereffenen? Wat houdt het nabestaandenpensioen in en om welke bedragen gaat het? Wanneer u goed geïnformeerd bent, kunt u goede keuzes maken.

Meer weten?
Heeft u vragen hierover? Of kunnen wij u helpen met de echtscheiding? Neem gerust contact met ons op! U kunt een mail sturen naar secretariaat@dkj-echtscheidingsmediators.nlof door te bellen via 0413 - 34 18 57.