10-07-2017

​Ruzie in de familie bij verdeling erfenis

​Ruzie in de familie bij verdeling erfenis

Ruzie in de familie bij verdeling erfenis

Een dierbare is overleden en naast het verdriet ontstaat er ook ruzie tussen de erfgenamen. De cijfers liegen er niet om, bij 1 op de 3 erfenissen blijkt er ruzie in de familie te zijn. Wist u dat u hier als erflater en als erfgenaam iets aan kunt doen? U leest de mogelijkheden in deze blog.

Problemen in het verleden

Vaak is er al onvrede, wrijving of ruzie binnen de familie voordat iemand overlijdt. Na het overlijden van een dierbare zien we vaak dat een erfenis eindigt in een familieruzie.

Vaak hebben zich in het verleden zaken voorgedaan waar erfgenamen nog steeds mee zitten, denk aan het idee dat één van de erfgenamen vroeger is voorgetrokken, of een erfgenaam (meer) geld heeft ontvangen dan de ander of dat er problemen zijn die veel voorkomen bij samengestelde gezinnen.

Problemen na overlijden

Natuurlijk kunnen er ook problemen ontstaan nadat iemand overleden is. Bijvoorbeeld doordat erfgenamen het niet eens worden over de verdeling. Wie krijgt een sieraad, auto of schilderijen? Of wordt het huis verkocht of verhuurd? Meningsverschillen en verschillen in de financiële situaties van erfgenamen kunnen leiden tot grote familieruzies.

Ook kan er ruzie ontstaan doordat één erfgenaam wordt benoemd als executeur (degene die de nalatenschap moet afwikkelen). Andere erfgenamen vinden dat deze persoon de boedel niet op de juiste manier afwikkelt of vertrouwen deze persoon niet.

Ook komt het voor dat overige erfgenamen niet begrijpen waarom de ander als executeur is benoemd en hij of zij niet.

Wanneer alle erfgenamen zijn benoemd tot executeur kunnen er door verschil van mening ruzies ontstaan: wordt het huis verkocht en de opbrengst verdeeld? Of is het beter om te wachten en dus tijdelijk te verhuren?

Ook kan er ruzie ontstaan doordat er onenigheid ontstaat over de hoogte van de erfenis en wat in de boedel aanwezig is.

Wat kunt u doen als erflater?

Wanneer u een ruzie wenst te voorkomen kunt u ervoor kiezen om een onafhankelijke derde te benoemen tot executeur in uw testament. Deze executeur gaat namens uw erfgenamen de boedel afwikkelen. Hiermee voorkomt u dat de erfgenamen gezamenlijk de boedel moeten afwikkelen of dat u één erfgenaam moet aanwijzen die de boedel moet afwikkelen.

De onafhankelijke executeur zal bijeenkomsten plannen met alle erfgenamen en de werkwijze, mogelijke keuzes en de inhoud van de boedel bespreken. Ook kunnen er adviezen gegeven worden. Bij discussies zal de executeur regie houden en het dilemma oplossen. Bij discussie over verdeling van de boedel kan dit bijvoorbeeld door elke erfgenaam om de beurt één stuk uit de boedel te laten kiezen (loting) of een familiemediator in te schakelen, of bij grote families een woordvoerder aan te stellen per partij.

U kunt onze stichting aanwijzen als executeur. Hierdoor bent u verzekerd van een onafhankelijke en onpartijdige executeur die deskundig is in het afwikkelen van complexe nalatenschappen met familieruzie.

Wat kunt u doen als erfgenaam?

Mediator

Dreigt of bestaat er een ruzie tijdens het afwikkelen van een nalatenschap? Schakel een mediator in. De mediator gaat met u en de overige erfgenamen in gesprek. Door bemiddeling ontstaat er structuur in de gesprekken en wordt er regie en overzicht gehouden. De mediator zal geen partij kiezen en is onafhankelijk. Alle erfgenamen krijgen de kans om hun verhaal te doen en er is plaats voor emotie. Wanneer mensen boos, verdrietig of jaloers zijn dient hiervoor eerst ruimte te zijn. Wanneer hierover gesproken wordt kan er begrip over en weer ontstaan en kunnen mensen gebeurtenissen een plekje geven of situaties meer accepteren. Pas wanneer dat is gebeurd en wanneer het puin is geruimd kunnen mensen verder kijken, er is dan pas plaats om de nalatenschap af te wikkelen.

Mediation is de efficiëntste manier om een familieruzie bij overlijden op te lossen dan wel te voorkomen.

Benoeming tot executeur

Bent u of zijn jullie benoemd tot executeur maar loopt het niet zoals het moet lopen? Schakel alsnog een onafhankelijke en onpartijdige executeur in. Als erfgenaam kunt u een onafhankelijke en onpartijdige executeur aanstellen die namens de erfgenamen de boedel gaat afwikkelt. Al dan niet in combinatie met een mediator indien nodig.

Bij ons kunt u terecht voor een MfN-familiemediator en een executeur. Neem vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar 0413 - 34 18 57.