31-01-2018

Na zuiver aanvaarden alsnog beneficiair aanvaarden bij onverwachte schulden?

Na zuiver aanvaarden alsnog beneficiair aanvaarden bij onverwachte schulden?

Machtiging voor alsnog beneficiair aanvaarden afgewezen. Belastingschulden geen onverwachte schulden.

De echtgenoot van erflaatster heeft haar nalatenschap zuiver aanvaard en verzoekt de kantonrechter (tijdig) machtiging om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden (art. 4:194a BW). De kantonrechter wijst de machtiging af.
De echtgenoot is onaangenaam verrast door belastingaanslagen in verband met erflaatsters onderneming, die na zijn zuivere aanvaarding zijn opgelegd. Volgens de kantonrechter komt dit voor rekening van de erfgenaam. Hij heeft nagelaten de volledige administratie van erflaatster te raadplegen alvorens een keuze te maken. Van hem mocht worden verwacht dat hij nader onderzoek had gedaan naar (de omvang van) belastingverplichtingen en hij is daardoor niet te goeder trouw (art. 3:11 BW). De belastingschulden zijn geen schulden die de echtgenoot niet kende of niet behoorde te kennen in de zin van artikel 4:194a BW.

Conclusie:

Doe onderzoek naar de nalatenschap alvorens u deze aanvaardt. Bent u niet volledig op de hoogte van (de omvang van) schulden? Dan is het raadzaam om eerst advies in te winnen voordat u zuiver aanvaard. Wij kunnen u van dienst zijn bij het maken van die keuze, of u begeleiden bij beneficiaire aanvaarding.

Bron: Rb. Midden-Nederland 8 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6714