15-06-2018

Minder erfbelasting betalen door testament

Minder erfbelasting betalen door testament

Minder erfbelasting betalen door testament

Wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling geldt wanneer er geen testament is. Hierbij erven alle erfgenamen hetzelfde gedeelte. Zijn er bijvoorbeeld drie kinderen en een langstlevende ouder, heeft ieder recht op ¼ deel. De kinderen krijgen hun deel echter pas nadat de langstlevende ouder overleden is.

De kinderen hebben een vordering op de langstlevende ouder die pas opgeëist kan worden na het overlijden van die ouder.

Ondanks dat de kinderen hun erfdeel nog niet ontvangen, dienen ze samen met de langstlevende ouder aangifte van de erfbelasting doen als hun erfdeel hoger is dan de vrijstelling. De langstlevende echtgenoot betaalt in deze situatie de erfbelasting voor de kinderen en verminderd deze betaling op de vordering die de kinderen nog hebben.

Tweetraps testament

In een testament kunt u ook regelen dat zowel uw partner als uw kinderen erven. Echter door gebruik van een tweetrap wordt er minder erfbelasting betaald.

In een dergelijk testament neemt u op dat alleen uw partner erft indien hij/zij leeft bij uw overlijden. Wanneer alleen uw partner erft hoeft er veelal geen erfbelasting betaald te worden, of aanzienlijk minder, omdat uw partner een hoge vrijstelling heeft, namelijk € 643.194,--. Terwijl een kind maar een vrijstelling heeft van €20.371,- (!).

Daarnaast neemt u op in het testament, dat mocht uw partner overlijden, de kinderen erven. In dat geval gaat uw nalatenschap naar de kinderen.

Dubbele vrijstelling door testament

Doordat de kinderen erven wanneer de langstlevende ouder overlijdt, erven ze tegelijk van de vader en de moeder. Het voordeel hiervan is dat de kinderen tweemaal van de vrijstelling gebruik kunnen maken en niet bij het eerste overlijden reeds belasting is afgedragen terwijl het bedrag waarover erfbelasting is voldaan nog niet is geërfd.

Fiscalist

Wilt u laten narekenen wat voor soort testament voor u en uw erfgenamen interessant is aangaande belastingbesparingen? Wij kunnen voor u de berekeningen maken en inzicht geven in de opties. Vervolgens kunt u uw testament laten opmaken bij de notaris.

Bel voor vragen naar 0413 34 18 57 of stuur een e-mail naar secretariaat@dkj-estate-planning.nl