14-11-2018

Gevolgen ​overlijden van de ex-partner

Gevolgen ​overlijden van de ex-partner

Overlijden van de ex-partner

Wat zijn de financiële consequenties van het overlijden van een ex-partner?

Dat hangt er helemaal van af in welke positie je zit en of er nog (minderjarige) kinderen betrokken zijn. Ook is van belang of er een testament is gemaakt.

In onderstaande situaties is uitgegaan van het feit dat er geen testament is gemaakt met afwijkende afspraken en dus de wettelijke regelgeving van kracht is.

De ex-partner woont alleen en er zijn geen kinderen uit de relatie met de ex-partner dan gaat de erfenis van de overledene naar de ouders, broers en/of zussen.

De ex-partner is hertrouwd,er zijn geen kinderen uit de relatie met de ex-partner, dan erft de huidige partner.

De ex-partner is hertrouwd, uit de relatie met de ex-partner zijn kinderen, dan erft de huidige partner en de kinderen van de ex-partner ieder een gelijk deel. De vordering van de kinderen is echter pas opeisbaar bij overlijden van de huidige partner.

De ex-partner woont samen, uit de relatie met de ex-partner zijn kinderen, dan erven alleen de kinderen van de ex-partner ieder een gelijk deel. Samenwonenden erven namelijk niet automatisch van elkaar maar wel kan in een samenlevingscontract bijvoorbeeld worden afgesproken dat de ene partner de woning krijgt na overlijden van de andere partner, al dan niet tegen een vergoeding. Als er daarnaast nog andere bezittingen zijn zoals bijvoorbeeld een spaarrekening, dan wordt op basis van het samenlevingscontract de langstlevende partner eigenaar van de woning en gaat het bedrag van de spaarrekening naar de erfgenamen, in dit geval de kinderen. Indien er is afgesproken at de samenwoonpartner de woning krijgt, maar de waarde moet vergoeden, dan zal deze partner dit moeten betalen aan de kinderen.

Indien er sprake is van partneralimentatie dan stopt deze als de alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde partner overlijdt. Ook de kinderalimentatie valt weg na overlijden van de betalende ex-partner.Indien je als alimentatiegerechtigde denkt hierdoor in de problemen te komen dan is het verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het leven van de alimentatie-betalende partner. Hierdoor komt bij overlijden een bedrag vrij om het financiële verschil op te vangen.

Vergeet niet om het testament na scheiding onder de loep te nemen en eventueel aan te passen.

Laat je goed adviseren en vraag bij ons een adviesgesprek aan.