21-09-2017

Geen algemene gemeenschap meer vanaf 2018

Geen algemene gemeenschap meer vanaf 2018

Trouwen na 1 januari 2018

Ga je in 2018 of later trouwen? Je bent dan niet meer automatisch in gemeenschap van goederen gehuwd. Vanaf 1 januari 2018 gaat de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. Wat dit betekent lees je verderop in dit blog.

Algehele gemeenschap van goederen tot 1 januari 2018

Wanneer je gaat trouwen en je maakt geen afspraken voor het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) geldt nu volgens de wet de algehele gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) zijn opgebouwd zijn dan gezamenlijk eigendom. Wanneer je gaat scheiden moeten al het geld en bezittingen tussen jouw en je partner in twee gelijke delen verdeeld worden. Ook de schulden dien je te verdelen, zelfs als je niet wist dat je partner schulden heeft gemaakt. Verknochte goederen (kleding en sieraden) of goederen die verkregen zijn met een uitsluitingsclausule vallen niet binnen de huwelijksgoederengemeenschap.

Het voordeel van een algehele gemeenschap van goederen is dat het systeem simpel is en geen enkele administratie vergt. Alles is immers gemeenschappelijk.

Een nadeel kan zijn dat erfenissen in de gemeenschap vallen. Wanneer je gaat scheiden gaat de helft van de erfenis naar je ex-partner. Wanneer de erfenis wordt verkregen met een uitsluitingsclausule geldt dit uiteraard niet.

Een ander nadeel kan zijn dat in geval van faillissement van één van beiden de schuldeisers zich zullen verhalen op het totale vermogen van beiden. De niet-failliete echtgenoot draait dus mede op voor de schulden van de ander waardoor er in de praktijk weinig of niets van de gemeenschap overblijft.

Beperkte gemeenschap van goederen vanaf 1 januari 2018

Wanneer je op of na 1 januari 2018 gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd is dan gezamenlijk. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijke boedel. Schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit, ook wanneer ze tijdens het huwelijk zijn ontvangen. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend. Om aan te kunnen tonen dat bepaalde bezittingen persoonlijk eigendom zijn is een goede administratie dus erg belangrijk. Wanneer je toch in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen dien je dit door de notaris te laten vastleggen.

Met de nieuwe huwelijksregels hoeven erfenissen en schenkingen dus niet meer verdeeld te worden bij een scheiding. Het maakt daarbij niet uit of de erfenis of schenking voorafgaand of tijdens het huwelijk is gekregen. Voor veel ondernemers en hun partners is het ook met de nieuwe regels nodig dat zij huwelijkse voorwaarden maken, een schuldeiser van het bedrijf kan zich namelijk uiteindelijk op de gezamenlijke bezittingen verhalen. Een bedrijf dat tijdens het huwelijk wordt gestart valt volgens de nieuwe regels in de gemeenschap van goederen en moet bij de scheiding worden verdeeld.

Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd dan blijft de algehele gemeenschap van goederen gewoon bestaan.