05-07-2018

Een eenmanszaak en trouwen

Een eenmanszaak en trouwen

Trouwen en een eigen eenmanszaak

Trouwen is een leuke en bijzondere gebeurtenis. Er moet veel geregeld worden, één van die zaken zijn de algemene voorwaarden. Ook wanneer u na 1-1-18 gaat trouwen in een beperkte gemeenschap. Laat u daarom goed informeren en laat uw wensen en intenties goed vastleggen. Zo kunt u zorgeloos het huwelijksbootje instappen.

Zaakvervanging en eenmanszaak

Indien u vanaf 01-01-18 trouwt, is het vermogen dat u voor aanvang huwelijk had, van u privé. Dus uw eenmanszaak is van u. Een eenmanszaak heeft echter geen afgescheiden vermogen van uw vermogen. Dus wat gebeurt er als u tijdens het huwelijk activa van uw eenmanszaak gaat vervangen? Als u nieuwe bedrijfsmiddelen niet met 50% uit privévermogen van de ondernemer wordt gefinancierd (en kunt bewijzen dat u dit heeft gedaan(!)), valt het bedrijfsmiddel automatisch in de gezamenlijk huwelijksgemeenschap.

En hier wordt het ingewikkeld, want het nieuwe bedrijfsmiddel is wel in fiscale zin verplicht ondernemingsvermogen. Maar op basis van huwelijksvermogensrecht valt het in de gemeenschappelijke boedel van de gehuwden, wanneer het niet met ten minste 50% privé vermogen is gekocht. Hierbij krijgt de ondernemer een vergoedingsrecht jegens de wettelijke gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden

Bij aanvang van het huwelijk wordt daarom altijd geadviseerd aan ondernemers en hun partner om huwelijkse voorwaarden op te stellen. In de huwelijkse voorwaarden dient te worden waaruit de eenmanszaak bestaat, dus wat staat op de balans staat. Dit geldt natuurlijk ook voor de schulden van de ondernemer-partner. Als u dit duidelijk vastlegt, kunnen hierover achteraf geen bewijsvragen ontstaan.

Mocht de ondernemer-partner de privé (eenmanszaak) schuld aflossen met gemeenschapsgeld, ontstaat er een vergoedingsrecht van de gemeenschap richting de ondernemer. Ook willen partners niet hebben dat privé schulden van één partner op de gemeenschap verhaald kunnen worden door derden. Daarom dienen bezittingen en schulden goed te worden gedocumenteerd samen met de intenties en bedoelingen van de partners.

Leg samen dus vast wat van jullie is: het voorhuwelijks vermogen, erfenissen, giften. Leg hierbij ook documentatie aan, dus aankoopnota’s en betalingsbewijzen. Mocht de ondernemer-echtgenoot in staat van faillissement worden verklaard, is het ook van belang dat de andere echtgenoot een goed gedocumenteerd dossier kan laten zien aan de curator.

Hierbij een voorbeeld:

Er zijn geen huwelijkse voorwaarden opgesteld.

De man krijg van zijn ouders een gift van € 80.000,-. Dit gift wordt op een nieuwe aparte bankrekening gestort. Hij koopt aandelen. Na 2 jaar verkoopt hij deze aandelen voor 250.000,-. De waardegroei komt juridisch alleen aan de man toe.

Stel, de man zet het gift niet op een nieuwe bankrekening, maar op een bestaande bankrekening van de man, waarop een saldo van € 10.000,- staat van overgespaarde arbeidsinkomsten tijdens het huwelijk. Het bedrag van 80.000,- valt in de gemeenschap. Het bedrag van € 80.000,- vermengt zich met de vordering die al behoorde tot de gemeenschap. Als de man de aandelen koopt, betaalt de man deze met gemeenschapsgeld. De aandelen vallen in de gemeenschap en de waardestijging komt toe aan de gemeenschap, dus 50/50. De man heeft alleen een vordering op de gemeenschap van 80.000,-. De gemeenschap is namelijk voor een bedrag van € 80.000,- gebaad.

Het is dus zeer belangrijk om geïnformeerd te worden en om goede administratie bij te houden. Houd bij met welk geld (geldstroom) een goed is gekocht, en ga na aan wie het goed is geleverd.

Willen jullie huwelijkse voorwaarden laten opstellen? Het is dan zeer zinvol om de wensen samen met onze fiscalisten te bespreken. In overleg met de notaris kunnen uw huwelijkse voorwaarden opgesteld worden.

Zie voor meer informatie over het huwelijks vermogensrecht ook onze blog Huwelijkse voorwaarden ondernemer.